Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Nauki socjologiczne

Dr Paulina Polak

Data otwarcia habilitacji: 2020-12-23

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-07-01

Przewodniczący: Prof. Dr hab. Henryk Domański, Polska Akademia Nauk

Sekretarz: Dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • Dr hab. Jolanta Perek Białas, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-10-06

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-11-04

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)