Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Nauki o zarządzaniu i jakości

dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Data otwarcia habilitacji: 2023-09-29

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2024-01-17

Przewodniczący: prof. dr hab. Szymon Cyfert – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Magdalena Stuss, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Justyna Maciąg, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

Kolokwium habilitacyjne

Data kolokwium habilitacyjnego: 2024-06-06 o godz. 10:00

Miejsce kolokwium habilitacyjnego: Ms Teams: https://tiny.pl/ddt88

Sposób przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego: zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu