Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki farmaceutyczne

dr Kamil Kuder

Data otwarcia habilitacji: 2022-11-14

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-02-27

Przewodniczący: prof. dr hab. Wiesław Sawicki, Gdański Uniwersytet Medyczny

Sekretarz: dr hab. Grażyna Chłoń-Rzepa, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Paweł Zajdel, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-05-25

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-06-26

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)