Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki o Ziemi i środowisku

dr Michał Stachacz

Data otwarcia habilitacji: 2023-09-20

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2024-01-23

Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Peryt, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy

Sekretarz: dr hab. Renata Jach, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

  • dr hab. Maciej Bojanowski, Instytut Nauk Geologicznych PAN
  • dr hab. Monika Kowal-Linka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. Adam Bodzioch, Uniwersytet Opolski
  • prof. dr hab. Michał Zatoń, Uniwersytet Śląski

Członkowie:

  • dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński