Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki o Ziemi i środowisku

dr Monika Kasina

Data otwarcia habilitacji: 2023-09-12

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2024-01-23

Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Bajda - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Sekretarz: dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

  • dr hab. Tomasz Ciesielczuk, Uniwersytet Opolski
  • dr hab. Łukasz Kruszewski, Instytut Nauk Geologicznych PAN
  • prof. dr hab. Izabela Bojakowska, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  • prof. dr hab. Aleksandra Gawęda, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

Członkowie:

  • dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński