Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Tomasz Prajsnar

Data otwarcia habilitacji: 2023-09-15

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2024-01-23

Przewodniczący: prof. dr hab. Jacek Kuźnicki, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Sekretarz: dr hab. Anna Michalik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Marzenna Bartoszewicz, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • dr hab. Tomasz Goszczyński, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
  • prof. dr hab. Izabela Sitkiewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz, Uniwersytet Gdański

Członkowie:

  • dr hab. Grzegorz Tylko, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie