Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Yusuke Azuma

Data otwarcia habilitacji: 2023-11-16

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2024-03-26

Przewodniczący: dr hab. Anna Lewińska, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Sekretarz: dr hab. Przemysław Grudnik, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz, Uniwersytet Łódzki
  • prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk| Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Elżbieta Pamuła, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr hab. Agata Starosta, prof. IBB PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Członkowie:

  • dr hab. Sebastian Glatt, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie