Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Językoznawstwo

dr Tomasz Kwoka

Data otwarcia habilitacji: 2024-01-26

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2024-04-03

Przewodniczący: prof. dr hab. Artur Rejter, Uniwersytet Śląski

Sekretarz: dr hab. Anna Tereszkiewicz, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Recenzenci:

  • dr hab. Tomasz Wicherkiewicz, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza
  • dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
  • dr hab. Henryk Jaroszewicz, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
  • dr hab. Petar Sotirow, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Członkowie:

  • dr hab. Norbert Ostrowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego