Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Nauki socjologiczne

dr Agnieszka Trąbka

Data otwarcia habilitacji: 2023-05-25

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-12-07

Data zmiany składu Komisji: 2024-02-13

Przewodniczący: prof. dr hab. Sławomir Łodziński - Uniwersytet Warszawski

Sekretarz: dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

  • dr hab. Anna Horolets, prof. UW - Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Katarzyna Leszczyńska, prof. ucz. - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr hab. Izabella Main, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski

Członkowie:

  • dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński

Kolokwium habilitacyjne

Data kolokwium habilitacyjnego: 2024-04-26

Miejsce kolokwium habilitacyjnego: Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz hybrydowo

Sposób przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego: stacjonarny oraz zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2024-04-26

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2024-05-09

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)