Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.0). Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Nauki socjologiczne

Dr Ewa Kopczyńska

Data otwarcia habilitacji: 2021-09-28

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-02-03

Przewodniczący: prof. dr hab. Henryk Domański, Polska Akademia Nauk

Sekretarz: dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Marek Krajewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. Dorota Aleksandra Rancew-Sikora, Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Kaja Maria Kaźmierska, UŁ, Uniwersytet Łódzki
  • prof. dr hab. Tomasz Szlendak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Członkowie:

  • dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-05-19

Data decyzji: 2022-06-02