Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.1). Przejdź do najnowszej wersji (1.5).

Dziedzina nauk humanistycznych - Nauki o kulturze i religii

dr Łucja Iwanczewska

Data otwarcia habilitacji: 2023-06-21

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-10-18

Przewodniczący: dr hab. Agata Chałupnik, Uniwersytet Warszawski

Sekretarz: prof. dr hab. Dariusz Kosiński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Krystyna Duniec, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  • dr hab. Iwona Kurz, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Juliusz Tyszka prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Grzegorz Ziółkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Członkowie:

  • dr hab. Wojciech Klimczyk, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie