Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.4). Przejdź do najnowszej wersji (1.5).

Dziedzina nauk humanistycznych - Nauki o kulturze i religii

dr Łucja Iwanczewska

Data otwarcia habilitacji: 2023-06-21

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-10-18

Data zmiany składu Komisji: 2023-12-20

Przewodniczący: dr hab. Agata Chałupnik, Uniwersytet Warszawski

Sekretarz: dr hab. Mateusz Borowski, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Wojciech Klimczyk, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kolokwium habilitacyjne

Data kolokwium habilitacyjnego: 2024-04-23 o godz. 10:00

Sposób przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego: zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu