Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.1). Przejdź do najnowszej wersji (1.2).

Dziedzina nauk humanistycznych - Historia

dr Anna Jakimiszyn-Gadocha

Data otwarcia habilitacji: 2021-12-30

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-04-22

Przewodniczący: prof. dr hab. Mariusz Wołos – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Sekretarz: dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Piotr Franaszek – Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-05-09

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-05-19

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)