Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Ekonomia i finanse

dr Zofia Łapniewska

Data otwarcia habilitacji: 2023-02-09

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-05-31

Przewodniczący: prof. dr hab. Marian Gorynia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Piotr Łasak, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-09-12

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-09-27

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)