Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Językoznawstwo

dr Natalia Czopek

Data otwarcia habilitacji: 2022-04-12

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-09-28

Data zmiany składu Komisji: 2022-11-16

Przewodniczący: prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Daniel Słapek, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Jacek Perlin, Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Edyta Jabłonka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr hab. Jacek Pleciński, prof. Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu

Członkowie:

  • dr hab. Iwona Piechnik, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego