Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Literaturoznawstwo

dr Magdalena Komorowska

Data otwarcia habilitacji: 2023-05-16

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-09-20

Przewodniczący: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Sekretarz: dr hab. Klaudia Socha, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Jakub Niedźwiedź, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kolokwium habilitacyjne

Data kolokwium habilitacyjnego: 2024-02-02 o godz. 10:00

Miejsce kolokwium habilitacyjnego: MS Teams / Wydział Polonistyki UJ sala 42, ul. Gołębia 16 Kraków

Sposób przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego: stacjonarny oraz zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2024-02-02

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2024-03-20

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)