Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Matematyka

dr Kamila Kliś-Garlicka

Data otwarcia habilitacji: 2023-09-04

Wniosek
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2024-01-25

Daty zmian składu Komisji: 2024-01-25, 2024-02-29, 2024-04-18

Przewodniczący: prof. dr hab. Mieczysław Mastyło, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Michał Wojtylak, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Wojciech Sylwiusz Banaszczyk, Uniwersytet Łódzki
  • prof. dr hab. Stanisław Prus, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Yuriy Tomilov, Instytut Matematyczny PAN
  • dr hab. Tomasz Kochanek, Uniwersytet Warszawski

Członkowie:

  • prof. dr hab. Łukasz Kosiński, Uniwersytet Jagielloński