Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Monika Bzowska

Data otwarcia habilitacji: 2022-03-20

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-06-28

Przewodniczący: prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz, Uniwersytet Rzeszowski

Sekretarz: dr hab. Dariusz Latowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Irena Horwacik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-10-14

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-11-22

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)