Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Marcin Bączyk

Data otwarcia habilitacji: 2022-10-26

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-01-24

Przewodniczący: prof. dr hab. Barbara Lipińska, Uniwersytet Gdański

Sekretarz: dr hab. Tomasz Błasiak, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Marian H. Lewandowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-06-16

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-09-26

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)