Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Guillem Ylla Bou

Data otwarcia habilitacji: 2023-04-19

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-07-11

Przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Golik, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk| Uniwersytet Warszawski

Sekretarz: dr hab. Aneta Kasza, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kolokwium habilitacyjne

Data kolokwium habilitacyjnego: 2024-02-09 o godz. 13:00

Miejsce kolokwium habilitacyjnego: Sala 1.1.13 Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie oraz na Platformie MS Teams (osoby, które chcą wziąć udział w kolokwium proszone są o kontakt z Panem mgr. Maciejem Zyskowskim: maciej.zyskowski@uj.edu.pl)

Sposób przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego: stacjonarny oraz zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2024-02-09

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2024-02-27

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)