Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Paweł Ferdek

Data otwarcia habilitacji: 2023-04-08

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-07-11

Przewodniczący: prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, Uniwersytet Gdański

Sekretarz: dr hab. Dariusz Latowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Jarosław Czyż, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2024-01-04

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2024-01-23

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)