Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr inż. Marta Pacia

Data otwarcia habilitacji: 2023-06-01

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-10-24

Przewodniczący: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sekretarz: dr hab. Anna Wiśniewska-Becker, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Marta Smęda, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2024-03-28

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2024-04-23

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)