Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Martyna Krzykawska-Serda

Data otwarcia habilitacji: 2023-09-05

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-12-12

Przewodniczący: prof. dr hab. Maria Ciemerych-Litwinienko, Uniwersytet Warszawski

Sekretarz: dr hab. Anna Pawlak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Jarosław Czyż, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie