Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.0). Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Agnieszka Polit

Data otwarcia habilitacji: 2021-01-18

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-04-27

Przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Uniwersytet Gdański

Sekretarz: dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
  • prof. dr hab. Jerzy Leszek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Dariusz Matosiuk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • dr hab. Paweł Pomorski, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Członkowie:

  • dr hab. Przemysław Płonka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie