Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Agnieszka Polit

Data otwarcia habilitacji: 2021-01-18

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-04-27

Przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Uniwersytet Gdański

Sekretarz: dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Przemysław Płonka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-10-12

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-10-26

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)