Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.1). Przejdź do najnowszej wersji (1.4).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Przemysław Grudnik

Data otwarcia habilitacji: 2022-05-25

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-10-25

Przewodniczący: prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Piotr Rozpądek, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Recenzenci:

  • dr hab. Krzysztof Brzeziński, prof. ICHB PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
  • dr hab. Justyna Ruchała, Uniwersytet Rzeszowski
  • dr hab. Miłosz Ruszkowski, prof. ICHB PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
  • prof. dr hab. inż. Anita Rywińska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Członkowie:

  • dr hab. Neli Kachamakova-Trojanowska, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie