Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Przemysław Grudnik

Data otwarcia habilitacji: 2022-05-25

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-10-25

Przewodniczący: prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Piotr Rozpądek, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Neli Kachamakova-Trojanowska, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-03-17

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-03-28

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)