Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.1). Przejdź do najnowszej wersji (1.3).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Justyna Karkowska-Kuleta

Data otwarcia habilitacji: 2023-03-14

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-05-23

Przewodniczący: prof. dr hab. Alicja Węgrzyn, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk/Uniwersytet Gdański

Sekretarz: dr hab. Dariusz Latowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Michał Dadlez, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk/Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz, Politechnika Łódzka
  • dr hab. Magdalena Łuczak, prof. ICHB PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Członkowie:

  • prof. dr hab. Jarosław Czyż, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie