Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Justyna Karkowska-Kuleta

Data otwarcia habilitacji: 2023-03-14

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-05-23

Przewodniczący: prof. dr hab. Alicja Węgrzyn, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk/Uniwersytet Gdański

Sekretarz: dr hab. Dariusz Latowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Jarosław Czyż, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-10-06

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-10-24

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)