Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.2). Przejdź do najnowszej wersji (1.5).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Aleksander Grabiec

Data otwarcia habilitacji: 2023-04-20

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-07-11

Data zmiany składu Komisji: 2023-10-24

Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski, Uniwersytet Gdański

Sekretarz: dr hab. Dariusz Dziga, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Mirosław Andrusiewicz, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • dr hab. Aneta Balcerczyk, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
  • prof. dr hab. inż. Magdalena Gryzińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • prof. dr hab. Teresa Olczak, Uniwersytet Wrocławski

Członkowie:

  • prof. dr hab. Joanna Bereta, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie