Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.4). Przejdź do najnowszej wersji (1.5).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Aleksander Grabiec

Data otwarcia habilitacji: 2023-04-20

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-07-11

Data zmiany składu Komisji: 2023-10-24

Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski, Uniwersytet Gdański

Sekretarz: dr hab. Dariusz Dziga, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Joanna Bereta, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie