Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Beatrycze Nowicka

Data otwarcia habilitacji: 2020-10-28

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-04-27

Przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, Uniwersytet Rzeszowski

Sekretarz: dr hab. Dariusz Dziga, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-09-14

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-09-28

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)