Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki chemiczne

dr Joanna Loch

Data otwarcia habilitacji: 2023-03-14

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-05-18

Przewodniczący: Prof. dr hab. Maciej Kubicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Sekretarz: Dr hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ , Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • Dr hab. Łukasz Skalniak, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-09-07

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-09-28

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)