Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.1). Przejdź do najnowszej wersji (1.4).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki chemiczne

dr Michał Świętosławski

Data otwarcia habilitacji: 2022-05-24

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-11-17

Data zmiany składu Komisji: 2023-02-23

Przewodniczący: Prof. dr hab. Paweł Kulesza, Uniwersytet Warszawski

Sekretarz: Prof. dr hab. Grzegorz Sulka, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

  • Dr hab. inż. Adam Kloskowski, Politechnika Gdańska
  • Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Politechnika Poznańska
  • Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Politechnika Warszawska
  • Dr hab. inż. Mariusz Walkowiak, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Metali Nieżelaznych

Członkowie:

  • Dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński