Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.3). Przejdź do najnowszej wersji (1.4).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki chemiczne

dr Michał Świętosławski

Data otwarcia habilitacji: 2022-05-24

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-11-17

Data zmiany składu Komisji: 2023-02-23

Przewodniczący: Prof. dr hab. Paweł Kulesza, Uniwersytet Warszawski

Sekretarz: Prof. dr hab. Grzegorz Sulka, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • Dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-05-26

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-06-29

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)