Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.3). Przejdź do najnowszej wersji (1.4).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki chemiczne

dr Maciej Hodorowicz

Data otwarcia habilitacji: 2023-06-29

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-10-26

Przewodniczący: Prof. dr hab. Maciej Kubicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Sekretarz: Dr hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński, Uniwersytet Jagielloński