Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.0). Przejdź do najnowszej wersji (1.2).

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki farmaceutyczne

Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych związków aktywnych biologicznie z wykorzystaniem metod chemii obliczeniowej jako narzędzi wspierających poszukiwanie i ocenę potencjału terapeutycznego Jan Kobierski

Data otwarcia habilitacji: 2023-04-06

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-07-07

Przewodniczący: prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Przemysław Talik, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Monika Wujec, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • prof. dr hab. Witold Musiał, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Zbigniew Kamiński, Politechnika Łódzka
  • prof. dr hab. Wiesław Gruszecki - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Członkowie:

  • prof. dr hab. Aleksander Mendyk, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie