Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.2). Przejdź do najnowszej wersji (1.3).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki fizyczne

Dr Benedykt Jany

Data otwarcia habilitacji: 2021-11-26

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-03-24

Przewodniczący: Prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski, Uniwersytet im. Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Sekretarz: Dr hab. Paweł Starowicz, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • Dr hab. Michał Rams, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-12-05

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-12-15

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)