Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Radosław Litwinowicz

Data otwarcia habilitacji: 2020-04-10

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2020-11-10

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Lass, Gdański Uniwersytet Medyczny

Sekretarz: dr hab. Tomasz Rakowski, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Lidia Tomkiewicz-Pająk, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-04-14

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-05-11

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)