Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki farmaceutyczne

dr Jan Kobierski

Data otwarcia habilitacji: 2023-04-06

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-07-07

Data zmiany składu Komisji: 2023-09-25

Przewodniczący: prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Przemysław Talik, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Aleksander Mendyk, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-11-28

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-12-18

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)