Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Anna Jagusiak

Data otwarcia habilitacji: 2022-11-02

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-01-17

Przewodniczący: prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Sekretarz: prof. dr hab. Piotr Ceranowicz, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Jacek Jawień, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-06-27

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-09-26

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)