Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.1). Przejdź do najnowszej wersji (1.3).

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Mateusz Koziej

Data otwarcia habilitacji: 2020-05-04

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2020-11-10

Przewodniczący: prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Sekretarz: dr hab. Paweł Basta, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Jan Zapała, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-03-17

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-04-13

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)