Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Dorota Cibor

Data otwarcia habilitacji: 2020-10-02

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-03-09

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Woźniewski, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Sekretarz: dr hab. Michał Kukla, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Tomasz Brzozowski, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-09-15

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-10-19

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)