Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.1). Przejdź do najnowszej wersji (1.4).

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Bartosz Grabski

Data otwarcia habilitacji: 2022-11-02

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-01-17

Przewodniczący: prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Sekretarz: dr hab. Mariusz Furgał, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Andrzej Kokoszka (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
  • prof. dr hab. Krzysztof Kucia, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • dr hab. Beata Konarzewska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • prof. dr hab. Maria Beisert, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Członkowie:

  • dr hab. Maciej Pilecki, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie