Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.2). Przejdź do najnowszej wersji (1.4).

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Bartosz Grabski

Data otwarcia habilitacji: 2022-11-02

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-01-17

Przewodniczący: prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Sekretarz: dr hab. Mariusz Furgał, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Maciej Pilecki, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-05-18

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-06-13

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)