Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.1). Przejdź do najnowszej wersji (1.3).

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Adrian Chrobak

Data otwarcia habilitacji: 2023-01-03

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-03-14

Data zmiany składu Komisji: 2023-04-18

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Małkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Sekretarz: dr hab. Mariusz Furgał, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Agnieszka Gmitrowicz, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • dr hab. Przemysław Kowiański, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • prof. dr hab. Joanna Rymaszewska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Katarzyna Kucharska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Członkowie:

  • dr hab. Renata Modrzejewska, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum