Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Adrian Chrobak

Data otwarcia habilitacji: 2023-01-03

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-03-14

Data zmiany składu Komisji: 2023-04-18

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Małkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Sekretarz: dr hab. Mariusz Furgał, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Renata Modrzejewska, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-10-05

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-10-17

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)