Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki o zdrowiu

dr Katarzyna Dubas-Jakóbczyk

Data otwarcia habilitacji: 2020-12-08

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-03-24

Przewodniczący: prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Sekretarz: dr hab. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-06-25

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-07-07