Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.1). Przejdź do najnowszej wersji (1.3).

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki o zdrowiu

dr Magdalena Kozela

Data otwarcia habilitacji: 2021-02-17

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-06-23

Przewodniczący: prof. dr hab. Józef Langfort, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie

Sekretarz: dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Urszula Marcinkowska Trimboli, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum