Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki o Ziemi i środowisku

dr inż Natalia Kolecka

Data otwarcia habilitacji: 2021-12-28

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-04-26

Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński

Sekretarz: dr hab. Jarosław Działek

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Zbigniew Ustrul

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-10-07

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-11-08

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)